Člen skupiny PROSPERITA

Energoaqua, a.s.

1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420  571  844  477
Fax: +420 571 843 656
E-mail:
malerova@energoaqua.cz

http://www.energoaqua.cz

http://www.optalit.cz

 

Tvarové lisování

Základem výrobků je tvarově lisovaná dřevotřísková hmota s přidáním speciálních lepidel a přísad, které zaručují pevnost a odolnost výrobků proti povětrnostním vlivům. Výlisky jsou povrchově upraveny impregnovanými dekoračními fóliemi v bohaté škále dekorů, které jim dodávají estetický vzhled a zabezpečují vysokou odolnost povrchu. Špičková technologie výroby, pouµívání kvalitních surovin a odborná vyspělost pracovníků spojená s výkonnými stroji dodávají výrobkům, pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, barevnou stálost; odolnost proti vysokým teplotám (do 180° C), otěru, mechanickému namáhání, slabým chemikáliím i krátkodobému žáru. Použitelnost výrobků a jejich oblibu u zákazníků navíc zvyšuje dobrá obrobitelnost, snadná a jednoduchá montáž. Velkou trvanlivost je navíc moµno podpořit jednoduchou údržbou.

Formpressen

Als Basic der Erzeugnisse dient gepresste Holzspanmasse mit Zugabe von Spezialklebstoffen und Zusätzen, die die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit der Erzeugnisse gegen Witterungseinflüsse garantieren. Die Oberflächen der Gressteile werden mit Dekoratiosfolien behandelt, die in reicher Dekorsskala zur Verflügung stehen, ihnen ein ästhetisches Aussehen verleihen und eine hohe Oberflächenwiderstandsfähigkeit sicherstellen. Die Spitzentechnologie der Production, der Einsatz von hochwertigen Rohstoffen, die hohe Fachkenntnisse der Mitarbeiter in Verbindung mit Hochleistungsmaschinen verleihen den Erzeugnissen: Festigkeit, Witterungsbeständigkeit, Farbestabilität, Oberflächenwiderstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen /bis + 180° C/, Abreibung, mechanische Beanspruchung, schwache Chemikalien und kurzfristige Glut. Die Eisatzfähigkeit dieser Produkte und ihre Beliebtheit bei den Kunden wird ausserdem durch eine gute Verarbeitungsfähigkeit, leichte und einfache Montage erhöht. Die hohe Lebensdauder kann darüber hinaus durch eine einfache Wartung noch weiter erhöht werden.

Shaped pressing

The basic raw material for the shaped pressing is a pressed wood chips substance with addition of special adhesives. The pressed work is surfaced by impregnated decorative folios at a rich scale of decorations, which add an aesthetic appearance to them and ensure a high resistance of the surface. The top technology of the production of Optalit, using first-quality raw materials, the high skilled workers and efficient machines increase: the strenght of the product, his resistance to weather influences, color fastness, resistance of surface to high temperature /up to 180 °/, abrasion, mechanical stress, slight chemicals and short-term glow. The applicability of the products, which find a great favour with the clients, increases in addition to a good machining property, and a simple and easy assembly. Furthermore the simple maintenance aids to achieve a long durability.

 

 Vyplněním tohoto dotazníku nám ulehčíte přípravu a rychlou výrobu Vámi zvolených dekorů u stolových desek. Děkujeme.


Eanet.cz - připojení k internetu


Poslední aktualizace:
11. srpna 2004

Jste návštěvník č.
od 27. 11. 2001